Jews were forbidden to enter Palestine by the Ottoman government

To them who say that there has been Jews in Palestine for 3000 years

worldpeace365

View original post 305 more words

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Voltaire: “Jews have always distorted the truth through absurd lies”

Image | Posted on by | 3 Comments

“Lo Sichonaym” – barmhärtighetsgärningar som synd

Judiska visselblåsare beskriver att Judendomens ställer krav på att juden ska begå kriminella handlingar gentemot icke-juden.

Judendomen förbjuder juden att rädda icke-juden från döden under förutsättningen att juden kan komma undan med det utan repressalier. Detta beskrivs av flera judiska humanister, f.d. judar, f.d. rabbiner men det redovisas också av rabbiner som inte ber det minsta om ursäkt för Judendomens kriminalitetsuppmaningar. Se t.ex. rabbi David bar Chaim

Min spellista på youtube “Criminality of Judaism” innehåller till största delen information från rabbiner som inte räknat med att icke-juden skulle söka sprida information om den kriminalitet Judendomen kräver av juden gentemot icke-juden.
I beskrivningen till flera videoklipp finns länkhänvisningar till de visselblåsare med judisk bakgrund som sökt infomera icke-juden om Judendomens kriminalitesuppmaningar och som därför fått ta emot mycket skit från den organiserade Judenheten.
Det är därför viktigt att varje icke-jude går igenom video-klippen som avslöjar vad den autentiska Judendomens verkligen innebär för oss, och jämför med det som dessa smutskastade judiska humanisterna och f.d. judarna informerat mänskligheten om i konjunktion med den organiserade Judenhetens uppenbara lögner om Judendomen, att denna  inte skulle innehålla någonting negativt gentemot icke-juden.

Det är speciellt upplysande att läsa den  judiske humanisten och dokumnetärfilmaren  Menachem Daum’s inlägg i diskussionsforumet lookstein där han beklagar att Judendomen förbjuder barmhärtighetsgärningar gentemot icke-juden -“Lo Sichonaym” och hur han få mothugg av judar som menar att Judendomens elakheter gentemot icke-juden beror på de kristnas förföljelse, vilket är helt och hållet inkorrekt eftersom Babyloniska Talmud påbörjades redan 500 f.Kr. och de misantropiska delarna mot resten av mänskligheten var skrivna hundratals år innan Kristi födelse. Faktum är att det är rimligt att anta att Kristi berättelse om den barmhärtige samariern var en reaktion på Judendomens förbud mot barmhärtighet gentemot utomstående.
http://lookstein.org/lookjed/read.php?1,5081,5140#msg-514
http://web.archive.org/web/*/http://lookstein.org/lookjed/read.php?1,5081,5140#msg-514

Judar som försöker ljuga om Judendomen använder Gittin 61A som beskriver att judar ska ska utföra väldgörenhet för icke-judar för “fredens skull”, men de nämner inte att just detta är grunden för vad som Judendomen kallar “Mipnei Darkei Shalom” dvs. fredlig vägar, vilket betyder att då judar inte är i maktposition sådant att man riskerar repressalier för genomförandet av det som Judendomen kräver av juden så skall man inte göra det, utan man skall begå barmhärtighetshandlingen istället. Dock är ändå genomförandet av barmhärtighetshandlingen en synd även under Mipnei Darkei Shalom om bevelsegrunden är universiell humanism och inte enbart önskan att uppehålla goda relationer. Professor Noah Feldman beskriver detta utan att nämna Mipnei Darkei Shalom.

http://www.nytimes.com/2007/07/22/magazine/22yeshiva-t.html?

If you intended to save the patient’s life so as to facilitate
good relations between Jews and non-Jews, your actions were permissible. But if, to the contrary, you intended to save the patient out of universal morality, then you were in fact guilty of violating the Sabbath,”

Professorn beskriver att bedrägeri är sanktionerat gentemot icke-juden. Han skriver nämligen längre ner:

“Later, in class, the teacher apologized to us students for what he said to the doctor. His comments, he said, were inappropriate — not because they were wrongheaded, but because non-Jews were present in the audience when he made them. The double standard of Jews and non-Jews, in other words, was for him truly irreducible: it was not just about noting that only Jewish lives merited violation of the Sabbath,

För en mer uttömmande diskussion av Mipnei Darkei Shalom rekommenderas klippet med den israeliske människorättsaktivisten Yossi Gurwitz som också finns i min spellista “Criminality of Judaism”

/Lasse Karagiannis

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Icke-jude vs. Sveriges Högsta Domstol

Min klagan:
Överklagan till HD slutgiltlig v.101

HD:s svar 1:

HD till icke-jude

Mitt svar till HD:
Gmail – Mål nr Ö 4537-18, till Justitieråd Ingemar Persson

HD:s svar 2:
Gmail – Mål nr Ö 4537-18, till Justitieråd Ingemar Persson svar från HD

Mitt genmäle:
Gmail – Mål nr Ö 4537-18, till Justitieråd Ingemar Persson mitt genmäle

Posted in Uncategorized | Leave a comment

A Massacre of Christians By Jews: 614 A.D.–An Untold Chapter of History

The highest authoritative body of Judaism is the talmudic high court of Sanhedrin. Hear what the chairman rabbi Yisrael Ariel says and compare what the chosenites have done in messianic fever

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dutch TV Parodies Israeli Singer’s Eurovision Song Contest Performance

Go Netherlands go! Thank you!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Convicting the Jews – Part 1: Never an Honest Jew (MUST READ!!!)


The mind blowing criminality of Judaism. See my playlist on youtube “Criminality of Judaism”. Paste this link into a browser
http://www.youtube.com/playlist?list=PLyEGpienRGwI7lQ50eOD4BOcD3FvgORfl
Below is the first video clip in the playlist

 

and read this post.

Links to sources
https://web.archive.org/web/20170330035756/http://www.come-and-hear.com:80/babakamma/babakamma_114.html

https://web.archive.org/web/20170117004114/http://www.halakhah.com/pdf/nashim/Nedarim.pdf

Posted in Uncategorized | Leave a comment