Jews were forbidden to enter Palestine by the Ottoman government

To them who say that there has been Jews in Palestine for 3000 years

worldpeace365

View original post 305 more words

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Voltaire: “Jews have always distorted the truth through absurd lies”

Posted in Uncategorized | 3 Comments

“Lo Sichonaym” – barmhärtighetsgärningar som synd

Judiska visselblåsare beskriver att Judendomens ställer krav på att juden ska begå kriminella handlingar gentemot icke-juden.

Judendomen förbjuder juden att rädda icke-juden från döden under förutsättningen att juden kan komma undan med det utan repressalier. Detta beskrivs av flera judiska humanister, f.d. judar, f.d. rabbiner men det redovisas också av rabbiner som inte ber det minsta om ursäkt för Judendomens kriminalitetsuppmaningar. Se t.ex. rabbi David bar Chaim

Min spellista på youtube “Criminality of Judaism” innehåller till största delen information från rabbiner som inte räknat med att icke-juden skulle söka sprida information om den kriminalitet Judendomen kräver av juden gentemot icke-juden.
I beskrivningen till flera videoklipp finns länkhänvisningar till de visselblåsare med judisk bakgrund som sökt infomera icke-juden om Judendomens kriminalitesuppmaningar och som därför fått ta emot mycket skit från den organiserade Judenheten.
Det är därför viktigt att varje icke-jude går igenom video-klippen som avslöjar vad den autentiska Judendomens verkligen innebär för oss, och jämför med det som dessa smutskastade judiska humanisterna och f.d. judarna informerat mänskligheten om i konjunktion med den organiserade Judenhetens uppenbara lögner om Judendomen, att denna  inte skulle innehålla någonting negativt gentemot icke-juden.

Det är speciellt upplysande att läsa den  judiske humanisten och dokumnetärfilmaren  Menachem Daum’s inlägg i diskussionsforumet lookstein där han beklagar att Judendomen förbjuder barmhärtighetsgärningar gentemot icke-juden -“Lo Sichonaym” och hur han få mothugg av judar som menar att Judendomens elakheter gentemot icke-juden beror på de kristnas förföljelse, vilket är helt och hållet inkorrekt eftersom Babyloniska Talmud påbörjades redan 500 f.Kr. och de misantropiska delarna mot resten av mänskligheten var skrivna hundratals år innan Kristi födelse. Faktum är att det är rimligt att anta att Kristi berättelse om den barmhärtige samariern var en reaktion på Judendomens förbud mot barmhärtighet gentemot utomstående.
http://lookstein.org/lookjed/read.php?1,5081,5140#msg-514
http://web.archive.org/web/*/http://lookstein.org/lookjed/read.php?1,5081,5140#msg-514

Judar som försöker ljuga om Judendomen använder Gittin 61A som beskriver att judar ska ska utföra väldgörenhet för icke-judar för “fredens skull”, men de nämner inte att just detta är grunden för vad som Judendomen kallar “Mipnei Darkei Shalom” dvs. fredlig vägar, vilket betyder att då judar inte är i maktposition sådant att man riskerar repressalier för genomförandet av det som Judendomen kräver av juden så skall man inte göra det, utan man skall begå barmhärtighetshandlingen istället. Dock är ändå genomförandet av barmhärtighetshandlingen en synd även under Mipnei Darkei Shalom om bevelsegrunden är universiell humanism och inte enbart önskan att uppehålla goda relationer. Professor Noah Feldman beskriver detta utan att nämna Mipnei Darkei Shalom.

http://www.nytimes.com/2007/07/22/magazine/22yeshiva-t.html?

If you intended to save the patient’s life so as to facilitate
good relations between Jews and non-Jews, your actions were permissible. But if, to the contrary, you intended to save the patient out of universal morality, then you were in fact guilty of violating the Sabbath,”

Professorn beskriver att bedrägeri är sanktionerat gentemot icke-juden. Han skriver nämligen längre ner:

“Later, in class, the teacher apologized to us students for what he said to the doctor. His comments, he said, were inappropriate — not because they were wrongheaded, but because non-Jews were present in the audience when he made them. The double standard of Jews and non-Jews, in other words, was for him truly irreducible: it was not just about noting that only Jewish lives merited violation of the Sabbath,

För en mer uttömmande diskussion av Mipnei Darkei Shalom rekommenderas klippet med den israeliske människorättsaktivisten Yossi Gurwitz som också finns i min spellista “Criminality of Judaism”

/Lasse Karagiannis

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Icke-jude vs. Sveriges Högsta Domstol

Min klagan:
Överklagan till HD slutgiltlig v.101

HD:s svar 1:

HD till icke-jude

Mitt svar till HD:
Gmail – Mål nr Ö 4537-18, till Justitieråd Ingemar Persson

HD:s svar 2:
Gmail – Mål nr Ö 4537-18, till Justitieråd Ingemar Persson svar från HD

Mitt genmäle:
Gmail – Mål nr Ö 4537-18, till Justitieråd Ingemar Persson mitt genmäle

Posted in Uncategorized | Leave a comment

A Massacre of Christians By Jews: 614 A.D.–An Untold Chapter of History

The highest authoritative body of Judaism is the talmudic high court of Sanhedrin. Hear what the chairman rabbi Yisrael Ariel says and compare what the chosenites have done in messianic fever

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dutch TV Parodies Israeli Singer’s Eurovision Song Contest Performance

Go Netherlands go! Thank you!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Convicting the Jews – Part 1: Never an Honest Jew (MUST READ!!!)


The mind blowing criminality of Judaism. See my playlist on youtube “Criminality of Judaism”. Paste this link into a browser
http://www.youtube.com/playlist?list=PLyEGpienRGwI7lQ50eOD4BOcD3FvgORfl
Below is the first video clip in the playlist

 

and read this post.

Links to sources
https://web.archive.org/web/20170330035756/http://www.come-and-hear.com:80/babakamma/babakamma_114.html

Click to access Nedarim.pdf

Posted in Uncategorized | Leave a comment

God’s Chosen executioners–‘I will shoot you in front of your mother’ – Israeli forces follow through on threat to Palestinian youth

According to Judaism The Non-Jew is an animal in human shape, if he is not a servant of the Jews he has no right to exist.
http://archive.is/XaImc
http://archive.is/Xhnn
There is no penalty for murdering a Non-Jew in a Beith-Dinh
http://archive.is/Unz4s
The Non-Jew is not supposed to be saved from death

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Response to AnneBeck58 regarding Gilad Atzmon

Response to AnneBeck58 regarding discussion at
https://annebeck58.wordpress.com/2017/07/30/from-giladatzmon-via-dinasulaeman-indonesia-center-for-middle-east-studies

Anne, I wouldn’t say that a person is really fighting, if he has access to an atomic bomb but never throws it, but still fires his hand gun.
Of course you upset people by firing a gun, but this is referred by George Orwell in his book 1984 as “controlled opposition”.
I don’t say that Gilad is a conscious zionist agent, but he is more concerned about himself and his place as a “dissident” in the “movement”.
Maybe this is because of being born into the Jewish culture, celebrating Purim and Peasch, so he does this unconsciously.
He is always welcomed back to Judaism because of his “Jewish blood”, so maybe he unconsciously needs that back door to still be open, in case the Jews succeed in accomplishing world government, with their Moshiach from Jerusalem.
Then it is “Sorry I cannot help you, Anne, it will be a death penalty for me to break the Sabbath and save you”.
You will have to abandon Christendom or take the neck shot.

I don’t think that you have read the links I supplied about what real Jewish humanists have exposed about the incredible criminality and vileness of Judaism, therefore I’ll paste in the text.

Gilad doesn’t find it important enough to shout from the rooftops that Judaism forbids the saving of your children lives from death and your own life from death, if it cannot be seen as a PR-trick. (Prof. Noah Feldman)
This law is completely unknown to ca 7 billion Goyim, but it is apparently not dangerous enough to the Goyim so that he considers to warn Goyim parents.
I am mean what can happen?
The child of a Goy drowns while there was a mitzvoth observing Jew near, who could have saved him/her, but the Goyim and their children are not human so no big deal.
“It is nothing”

Warning the Goyim for this risk carries not enough weight compared to being a celebrated “dissident voice on Jewish identity politics” and a “fighter for the Palestinian cause”.
He knows these laws of Judaism, because I told him, and I also gave him the phone number to the former Rabbi and head of Yeshiva school, the Israeli Yaron Yadan at Daatemet, but he refused to call and ask questions regarding this serious issue and become informed.
He knows that the criminality of Judaism is the reason for the suffering of the Palestinians.

I also told him, that he is fraud because he doe not want to expose the criminality of Judaism which conspires against ALL NON-JEWS, and that I will never ever contact him again, because he don’t care enough about Goyim lives.

Your children, and my own children, the Goyims children aren’t important enough, to warn the world about the dangerous laws of Judaism.
He has an audience, he has a voice, but he refuse to use it to inform the world about the incredible criminality of Judaism which conspires against us ALL, not only the Palestinians.

-From Jewish humanist and former Chabad rabbi Shmarya Rosenberg: It is forbidden to save the Non-Jew from death and the Non-Jews should not find out about it.

http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2013/08/haredim-non-jews-and-human-life-678.html

“According to Halacha (Jewish law), we are not allowed to save a goy (non-Jew) from death. For example, if one sees a goy drowning in a river and he cries to the Jew that he should rescue him by throwing the safety ring, if no other goy will ever know that this cry was ignored and no danger will emerge from it to Jews, the Jew is not allowed to throw the safety ring according to the Halacha

After a writer wrote on the Yiddish website iVelt.com that Jews need to help the people of Syria, and that it will be a sanctification of God’s name if Jews try to help, iVelt contributor An’im Zemiros wrote the following (translated from Yiddish):

The glory of God and the sanctification of His name can only happen by doing God’s wishes. According to Halacha (Jewish law), we are not allowed to save a goy (non-Jew) from death. For example, if one sees a goy drowning in a river and he cries to the Jew that he should rescue him by throwing the safety ring, if no other goy will ever know that this cry was ignored and no danger will emerge from it to Jews, the Jew is not allowed to throw the safety ring according to the Halacha.

Sanctification of God’s name does not mean to imitate the goy or find favor in his eyes, it means to follow the code of Jewish law, in all its details.

After several contributors applauded the comment, but wrote that the Internet is not the place to write this law, because it can be picked up by non-Jews, the comment was removed.

Gilad actually pretends that Judaism, which has no penalty for murdering a Non-Jew
(see Prof. Israel Shahak,  page 45 at https://archive.org/stream/JewishFundamentalismInIsrael/JFI#page/n43/mode/2up) has nothing to do with the killings of Non-Jewish Palestinian children. See the murder of a crying 13-year old girls from short distance, and soldier acquitted in Israeli courts.
https://www.theguardian.com/world/2005/nov/16/israel2
The documentation about the ease and “fun” of killing children is massive. See my compilations at
https://direktdemokratihalmstad.wordpress.com/category/compilation_judaic_crimes_against_humanity/
Judaism is not the problem, according to Gilad, when Rabbis overrule General Eisenkot who complained about soldiers emptying their machineguns onto girls with scissors
http://archive.is/ufbj2
Military investigations who cover up the murders, has nothing to do with Judaism which defines that the Non-Jews are subhumans. (Very important article. Read near the end of this article, mistake exposed how they cover up.)
https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/aug/28/rachel-corrie-verdict-exposes-israeli-military-mindset.

-Acts based on compassion directed towards Non-Jews are forbidden, you will read further down that this rule apply when there is no public relations gain to be obtained:

Jewish humanist and documentary film maker Menachem Daum:
http://web.archive.org/web/*/http://lookstein.org/lookjed/read.php?1,5081,5140#msg-514

“Recently I asked two major poskim whether it is permitted to
send an unsolicited donation toward tsunami relief.
In the case I posed to them, the recipients would not know a
Jew was sending the donation.
There would be no Kiddush HaShem if it were sent nor would
there be a Chilul HaShem if it were withheld.
Both eminent authorities ruled that in such a case it was clearly a violation
of the negative prohibition of “Lo Sichonaym”,
we are not permitted to do a gratuitous act of kindness for a non-Jew.”

My comment here: You might argue with me about “Radical Islam” – Isn’t Islam criminal as well?
Here is the kicker:
Radical Islam, Wahabism, was invented by a Doenmhe CryptoJew and the British agent Mr. Hempher in the 18th century.
-Saddam Husssein Intelligence service field report:
https://fas.org/irp/eprint/iraqi/wahhabi.pdf
-Wayne Madsen:
https://www.strategic-culture.org/news/2011/10/25/the-doenmeh-the-middle-easts-most-whispered-secret-part-i.html
-Freudian slip by the former king – he mistakenly admits they are Jews, and freezes.

Shiya Moslems testify that even Sunni version was hi-jacked by Crypto-Jews such as Abu Hurraira and Kaab Al-Ahabr, who wrote thousands of Hadiths. See
https://sites.google.com/site/reviversoftruth/some-so-called-hadiths-that-every-educated-muslim-on-this-planet-must-read

Continuing with the incredible criminality of Judaism:

-It is forbidden to break the Sabbath to save a Non-Jew from death within Rabbinic Judaism, but allowed if it is a public relations trick, according to Jewish humanist Harvard Law professor Noah Feldman:

http://www.nytimes.com/2007/07/22/magazine/22yeshiva-t.html?
If you intended to save the patient’s life so as to facilitate
good relations between Jews and non-Jews,
your actions were permissible. But if,
to the contrary, you intended to save the patient out
of universal morality, then you were in fact guilty of
violating the Sabbath,”

-Religious endorsement also for deceiving the Non-Jews.
The professor writes further down:

“Later, in class, the teacher apologized to us students for what he said to the doctor.
His comments, he said, were inappropriate — not because they were wrongheaded,
but because non-Jews were present in the audience when he made them.
The double standard of Jews and non-Jews, in other words, was for him truly irreducible:
it was not just about noting that only Jewish lives merited violation of the Sabbath,
but also about keeping the secret of why non-Jewish lives might be saved. ”

-Jewish humanist Rabbi Jehiel Jacob Weinberg, confirms the lethal criminal conspiracy and the deception and lies of Rabbinic Judaism

http://www.yutorah.org/lectures/lecture.cfm/704650/professor-marc-b-shapiro/scholars-and-friends-r-yechiel-ya-akov-weinberg-and-prof-samuel-atlas/

Page 112
“The spiritual state in all circles brings sadness and hopelessness.
I have bitter thoughts about the very existence of the nation and its hopes for the future.
The entire world hates us. We assume that this hatred is due to the wickedness of the nations, and so no one stops to think that perhaps we also bear some guilt. We regard all the nations as similiar to an ass.
It is forbidden to save a Gentile,

it is forbidden to offer him free medical treatment,

it is forbidden to violate the Sabbath to save his life,
his sexual intercourse
does not render a woman forbidden to her husband according to R. Tam, because their issue is like the issue of horses.
Can the nations resign themselves to such a deprivation of rights?
It is permitted to deceive a Gentile and cancel his debt as well as forbidden to return his lost object!
What can we do? Can we uproot our Torah teaching with apologetic formulae
or clever deceptions. God knows that I have written this with the blood of my heart, the blood of my soul”

Page 118

“In my opinion it is fitting to put an end to the hatred of religions for each other.
More than Christianity hates Judaism, Judaism hates Christianity.
There is a dispute if stealing from Gentiles is forbidden from the Torah, everyone holds that deceiving a Gentile and cancelling his debt is permitted, one is not to return a lost object to a Gentile,
according to R. Tam intercourse with a Gentile does not render a woman forbidden to her husband,
their issue is like the issue [of horses]. According to Maimonides,
if a Jew has sex with a
Gentile [woman], the Gentile is killed because the Jew stumbeled into sin through her.
The law of the Gentile is the same as that of an animal. Maimonides derived this law on his own.
It is not found in the Bavli or Yerushalmi. We must solemnly and formally declare that in our day
this does not apply. Meiri wrote as such, but the teachers and ramim whisper in the ears of students that all this was written because of the censor”

Read more revealing facts from Jewish humanists whistle blowers at
https://direktdemokratihalmstad.wordpress.com/2016/02/11/judaism-has-declared-war-on-humanity-proof/

The rabbi David Bar Chaim of Machon Shilo is shamelessly explaining, why the Non-Jew must be left to die
At 25:00 and 1h:16:00, the “logic” is explained why Jews should not save
Non-Jews from death.
At ca 25:00 he takes the example where a Non-Jew is about to fall out of a cliff, and a Jew is near who could save him.
At ca 1h:16:00, he receives a question from the audience, and clarifies with an example where a Non-Jew is drowning.
Don’t tell you are a master swimmer” on the question on why you let the Non-Jew drown.
On Sabbath, it will be a death-sentence to save a gentile from death,
without formal approval from a rabbi according to Halacha,

when Israel is mighty

The great Ovadia Yosef, Israeli chief rabbi, government employed Sephardi rabbi, friend of president Peres, who visited him every year,
got the biggest funeral in Israel history 2013, were everybody attended:
Goyim(Non-Jews) were created as animals in human shape to serve us:
http://archive.is/Xhnn
Midrash Talpiot, by Eliya Ha Cohen of Izmir, the year 1729
http://www.unz.com/ishamir/are-non-jews-human/

The very climax of Judaism is the arrival of the Moshiach and his war against Amalek, where he will exterminate all Non-Jews who do not submit and follow the Noahide laws – Christendom and Polytheism forbidden and punishable by death,
(Noahide laws in the US, from Congressman)
http://www.takebackourrights.org/docs/Christians-full%20page.html
and according to their propheseis the Moshiach will enslave all Non-Jews where every Jew will have 2800 Goyim slaves.
Here you have the Israeli humanist David Sheen’s translation of an Israeli state employed Rabbi, head of the religious court – Sanhedrin:

Jews who don’t understand they will be on Youtube confess:

Dear Anne Beck, what do you think would happen if the Goyim found out about this vile criminal conspiracy against them, called the religion of Judaism, which forbids the saving of their children from death if it is not a PR-trick?
What would happen if the Goyim found out that Jewish supremacists conspired to defame Islam, through 911 and through Crypto Jew Saudi funded ISIS etc.?
https://www.youtube.com/results?search_query=nypd+radiotransmission+911+mossad+mural+van
http://www.timesofisrael.com/ex-defense-minister-says-is-apologized-to-israel-for-november-clash/

What would become of their self-righteousness, their “victimhood” and their power to dismiss anyone as a racist so called “antisemite”?

First of all people would loose their confidence in Jews completely, and the first thing they would look up would be the Holohoax and they would find out from David Irving that Hitler in fact protected the Jews,

but wanted them expelled, like people have done 328 times the last 2700 years.
https://direktdemokratihalmstad.wordpress.com/2017/07/04/jews-expelled-328-times-the-last-2700-years/

It is not about race, it is about a criminal religion followed by multiple ethnicities which has given birth to a criminal culture.
-Purim — Celebration of the the slaughter of 80 000 Non-Jewish men. women, and CHILDREN.
They symbolically eat their enemy -Haman’s ears.
-Pesach — God killed ALL firstborn children in Egypt, JUST FOR THEM. Deception was used to acquire LOOT from the Egyptians, because all things belong to God and they are Gods favourite.
God created the universe and all it is inside for them.
One cannot, or very few, can come out undamaged, gone through this “monster engine”.
Gilad is doing “controlled opposition” at the very best interpretation – unconsciously, because of early childhood emotional damage.

The Jew is the purpose of the creation
http://daatemet.org.il/en/torah-science-ethics/religion-ethics/the-jewish-nation-is-the-people-chosen-to-fulfill-the-purpose-of-creation/

The Non-Jew has no right to exist, if we don’t fulfil our purpose – being slaves (without right to private ownership)
http://archive.is/Xhnn
When the Moshiach comes every Jew will have 2800 Goyim slaves.
http://archive.is/B67aF

Jewish Messiansim did Bolsjevik revolution and Armenian genocide:
Letter from Baruch Levy to Karl Marx:
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k176204.zoom.f574.langFR
http://www.whale.to/c/letter_from_baruch_levy.html

Why did Shiff and Warbug, etc. finance the Bolshevik revolution, do you think?
In Communism there are no property rights. 66 million Christians killed.
 https://www.youtube.com/watch?v=4SO_Le5c2bA?

Armenian genocide , diplomatic cables. They did the Armenian Genocide and blamed the sultan and jailed him. Why? Because he didn’t want to sell Palestine to the Jews!
https://www.scribd.com/document/71525903/Letter-of-the-British-Ambassador-to-the-Ottoman-Empire-Sir-Gerard-Lowther-to-the-British-Foreign-Office-May-29-1910-Excerpts

It is all about preparing for world government through the Moshiach, fulfilling propheseis. See aslo Ben Gurion, Look Magazine, 16 Jan. 1962
https://duckduckgo.com/?q=Ben+Gurion%2C+Look+Magazine%2C+16+Jan.+1962&atb=v56-4__&iax=1&ia=images

All this information can only be understood if the criminal Jewish religion is fully understood, but when found out….Humanity will annihilate Judaism.

It would demand true Hitlerites(like myself) to protect the Jews, because the Goyim would be so outraged that they would go on a global intifada stabbing Jews and innocent Jewish humanists to death in the streets.
They would CURSE Hitler for protecting the Jews – “Hitler the traitor”
THEY WOULD DEMAND EXTERMINATION OFF ALL JEWS + their Shabboz goys + a couple of hundreds of million innocent Non-Jews, just to be on the safe side.
When humanity decides to protects herself, she does not care one second about collateral damage.

Palestine? A Non-issue, solved within minutes.

Posted in Eget, Uncategorized | Leave a comment

Non-Jews are animals in human shape

My friend Israel Shamir wrote this piece
http://www.unz.com/ishamir/are-non-jews-human/
Compare it with this
http://archive.is/Xhnn
and this

Posted in Uncategorized | Leave a comment