Monthly Archives: March 2017

Den Organiserade Judenheten har förklarat krig emot mänskligheten

Enligt Prof. Johan Galtung äger sionistisk judar 96% av medierna i USA, http://blogs.timesofisrael.com/jews-control-media-peace-professor-galtung-claims-in-recent-article/ deras ägande i Sverige genom famlijen Bonnier, http://www.bonnier.com/en/brands och familjen Hjörne, https://www.stampen.com/varumarken/ ligger uppskattningsvis på +90%. Judenheten bekräftar ägardominansen av världens medier https://web.archive.org/web/20140125085955/http://blogs.timesofisrael.com/jews-do-control-the-media/ http://articles.latimes.com/2008/dec/19/opinion/oe-stein19 Enligt f.d. juden … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rabbi Yosef: Treating gentiles violates Sabbath

Originally posted on The Ugly Truth:
Shas’ leader says religious physicians cannot violate Sabbath in order to save gentiles’ lives, but offers halachic solution to avoid legal repercussions Ynet What should religious doctors do if a gentile is injured in…

Posted in Uncategorized | Leave a comment